Asmens duomenų apsauga

Atnaujinta

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Milena Juraškienė – atsakingas Kauno lopšelio-darželio “Malūnėlis” darbuotojas už asmens duomenų tvarkymą.

milena.juraskiene@ldmalunelis.lt

 

 

Font Resize
Skip to content