Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal  Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2022) Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintas Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašasPeržiūrėti dokumentą

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro  patvirtintas Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Priešmokyklinis ugdymas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. yra privalomas.

Skip to content