Atnaujinta 

Informaciją apie pažeidimus galite teikti paštu su žyma “KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI”, el. paštu – pranesk@ldmalunelis.lt arba asmeniškai Kauno lopšelio-darželio “Malūnėlis” vadovo paskirtam asmeniui – mokytojai metodininkei Milenai Juraškienei.

Informacijos pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarka

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo”

Skip to content