Atnaujinta 2019-04-29

Kauno miesto savivaldybė. Ikimokyklinį ugdymą reglamentuojantys dokumentai.

Kauno miesto savivaldybė. Priešmokyklinį ugdymą reglamentuojantys dokumentai.

Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyrius

http://www.kaunas.lt

http://www.kaunas.lt/svietimas/dokumentai/

http://www.kaunas.lt/svietimas/informacija-tevams/

Šeimoms skirta interneto svetainė 

http://www.ikimokyklinis.lt/

NUORODOS PEDAGOGAMS:

Švietimo ir mokslo ministerija www.smm.lt

Kauno miesto savivaldybė www.kaunas.lt

Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba https://kppt.lm.lt

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras https://www.kpkc.lt

Ugdymo plėtotės centras www.upc.smm.lt

Švietimo informacinių technologijų centras www.itc.smm.lt

Švietimo plėtotės centras www.pedagogika.lt

Portalas nuotoliniam mokymui VšĮ „Švietimo tinklas“ www.tinklas.lt

Skip to content