Kauno lopšelio-darželio „Malūnėlis” socialiniai partneriai:

  • VŠĮ „Vaiko labui”;
  • Kauno švietimo inovacijų centras;
  • Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba;
  • Kauno visuomenės sveikatos biuras;
  •  Lietuvos masinio futbolo asociacija;
  •  Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA).
Skip to content