Atnaujinta 

Vidutinis darbuotojų mėnesio darbo užmokestis 2022 metais

(2022 metų sausio mėn. 01 d. duomenimis)

Pareigybių pavadinimas

Pareigybių lygiai

koeficientas

Įstaigai patvirtinti etatai

Vieno  etato vidutinis darbo užmokestis per mėnesį eurais

direktorius

A1 lygis

 

12,54-13,31

1

2269,74-2409,11

direktoriaus pavaduotojas ugdymui

A lygis

III vadybinė kategorija

12,23-12,27

1

2213,63-2220,87

ūkio padalinio vadovas

A lygis

B lygis

6,9-12

6,2-9,6

 

1

1248,90-2172,00

1122,20-1737,60

logopedas

nuo logopedo iki logopedo eksperto

7,44-10,45

1,5

1346,64-1891,45

meninio ugdymo mokytojas

nuo mokytojo iki mokytojo ekperto

7,44-10,45

2,5

1346,64-1891,45

mokytojas

nuo mokytojo iki mokytojo eksperto

7,44-10,45

18,18

1346,64-1891,45

mokytojo padėjėjasC4,7-7,81850,70-1411,80
ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

C

4,7-7,8

11,75

850,70-1411,80

sandėlininkas

A2

5,5-11,6

1

995,50-2099,60

virėjas

C

4,7-7,8

3

850,70-1411,80

virtuvės darbininkasDMMA0,5730,00
valytojas

D

MMA

1

730,00

kiemsargis

D

MMA

1

730,00

ūkvedysC4,7-7,81850,70-1411,80
patalynės ir skalbinių išdavėjas

D

MMA

0,25

730,00

raštvedys

B

5,1-8,9

1

923,10-1610,90

Skip to content