Komisijos pirmininkas – Justė Labukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos sekretorė – Dangirutė Karkauskienė, mokytojo padėjėja.

Komisijos  nariai:

Salvinija Jegelevičienė, logopedė;

Odeta Steponaitytė, psichologė;

Edita Meilutė Deksnienė, meninio ugdymo mokytoja.

 

Skip to content