Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro Peržiūrėti dokumentą

„Vaikų maitinimo organizavimo, vykdymo ir priežiūros Kauno miesto savivaldybės įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas”, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos  Peržiūrėti dokumentą

Kauno lopšelio-darželio „Malūnėlis” vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl socialinės paramos vaikams skyrimo ir teikimoPeržiūrėti dokumentą

Lopšelis – darželis „Malūnėlis“ dalyvauja Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, finansuojamose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Skip to content