Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal lopšelio-darželio „Malūnėlis” parengtą ikimokyklinio ugdymo programą.

Ikimokyklinio ugdymo programos gairės ir vaikų pasiekimų aprašas (priedas) Peržiūrėti dokumentą

Metodinės rekomendacijos dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės Peržiūrėti dokumentą 

Skip to content