Atnaujinta 

Simona Džiaukštienė

Direktorė

Tel. +370 37 35 12 46

El. paštas simona.dziaukstiene@gmail.com 

Išsilavinimas: 

 • 2005 m. baigė Vilniaus universitetą (istorijos bakalauro laipsnis);
 • 2009 m. baigė Kauno technologijos universitetą (viešojo administravimo magistro laipsnis);
 • 2011 m. baigė Kauno technologijos universitetą (pedagogijų studijų programa, mokytojo profesinė kvalifikacija).

Darbo patirtis: 

 • 2011-2013 m. – Kauno lopšelis-darželis „Nežiniukas”, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • 2013-2017 m. – Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis”, metodininkė-organizatorė; 
 • 2021 m. gruodžio 29 d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d. – Kauno lopšelis-darželis „Malūnėlis”, laikinai einanti direktorės pareigas; 
 • Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. – Kauno lopšelio-darželio „Malūnėlis” direktorė. Kauno miesto mero potvarkis Nr. MP-200, 2022 m. rugpjūčio 25 d.

 

Justė Labukienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tel. +370 37 35 12 46 

El. paštas malunelis@hotmail.com 

Išsilavinimas: 

 • 2013 m. baigė Kauno Kolegiją (edukologijos profesinio  bakalauro laipsnis, auklėtojo kvalifikacija);
 • 2015 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą (edukologijos magistro laipsnis). 

Darbo patirtis:

 • 2013-2019 m. – Kauno Suzuki pradinė mokykla, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • 2019-2021 m. – Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė”, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • 2021-2023 m. – Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė”, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Nuo 2023 m. rugpjūčio 29 d. Kauno lopšelio-darželio „Malūnėlis” direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Zita Cigienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Tel. +370 37 35 12 46

El. paštas malunelis@hotmail.com

Išsilavinimas: 

 • 1991 m. baigė Lietuvos techninės kūrybos ir patentologijos institutas (patentologo bakalauro laipsnis). 

Darbo patirtis:

 • 1988-2010 m. – Kauno medicinos universiteto klinikos, akių korpuso vedėja;
 • 2014-2017 m. – spaustuvė „Lisaura”, vadybininkė; 
 • 2017-2019 m. – įmonė „Corpus A”, vadybininkė;
 •  Nuo 2022 m. balandžio 1 d. Kauno lopšelio-darželio „Malūnėlis” direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.

Atnaujinta 

Kauno lopšelio-darželio “Malūnėlis” darbuotojų informacija

Pareigos

Vardas, pavardė

Funkcijos, reikalavimai

Direktorė

Simona Džiaukštienė

simona.dziaukstiene@gmail.com

Įstaigos darbo analizė, planavimas, organizavimas. Numatytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Justė Labukienė

malunelis@hotmail.com

Ugdymo programų įgyvendinimo užtikrinimas, metodinės veiklos organizavimas

Direktorės pavaduotoja ūkiui

Zita Cigienė

zita.cigienė@ldmalunelis.lt

Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas, tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Mokytoja

Renata Aleksandravičienė

renata.aleksandraviciene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Mokytoja

Irena Hilda Balandžiuvienė

irena.balandziuviene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Mokytoja

Renalda Moliūnaitė

Kristina Bernatonytė (vaiko priežiūros atostogose)

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Mokytoja

Renata Čirvinskienė

renata.cirvinskiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Mokytoja

Virginija Dūdėnienė

virginija.dudeniene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Mokytoja

Ilona Kairienė

ilona.kairiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Mokytoja

Lina Kavaliauskienė

lina.kavaliauskiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Mokytoja

Sandra Bespalovaitė

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Mokytoja

Rita Lazauskienė

rita.lazauskiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Mokytoja

Daina Juodienė

daina.juodiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Mokytoja

Lina Naunčikienė

lina.nauncikiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Mokytoja

Greta Slapšytė

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Mokytoja

Rima Murauskienė

rima.murauskiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Mokytoja

Vida Seiliuvienė

vida.seiliuviene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Mokytoja

Meda Funkaitė

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Mokytoja

Giedrė Babinskienė

giedre.babinskiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Mokytoja

Julanta Mickevičienė

julanta.mickeviciene@ldmalunelis.lt

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Mokytoja

Milena Juraškienė

milena.juraskiene@ldmalunelis.lt

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Mokytoja

Eglė Veličkė

egle.velicke@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Mokytoja

 Vestina Morkūnaitė

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

Psichologė

Odeta Steponaitytė

Švietimo pagalbos teikimas

Logopedė

Salvinija Jegelevičienė

Švietimo pagalbos teikimas

Meninio ugdymo mokytoja

Rasa Zavistanavičienė

rasa.zavistanaviciene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas per meninę kompetenciją

Meninio ugdymo mokytoja

Edita Meilutė Deksnienė

edita.deksniene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas per sveikatos kompetenciją

 Mokytojo padėjėja

Dangirutė Karkauskienė

dangirute.karkauskiene@ldmalunelis.lt

Individualus darbas su SUP vaikais ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse

 Dokumentų specialistė

Indrė Griškaitė

Dokumentacijos tvarkymas, darbas su Personalo moduliu

Sandėlininkė

Rasa Varanienė

Maisto produktų priėmimo, išdavimo, saugojimo ir apskaitos užtikrinimas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Larisa Adamčik

Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Simona Bartusevičienė

Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Erika Draugelytė

Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Edita Valatavičienė

Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Dalė Korsakienė

Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Irena Kvainskienė

Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Kristina Ambrazevičienė

Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Nijolė Margelienė

Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Aušra Metiolkinienė

Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Laura Kaleininkienė
Sandra Kielė (vaiko priežiūros atostogose)

Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Ilona Ženeta Šleževičienė

Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Irena Verikienė

Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Rima Vilkelienė

Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

Virėja, virtuvės darbuotojas

Svetlana Pacaitienė

Maisto gaminimas, virtuvės švaros užtikrinimas

Virėja, virtuvės darbuotojas

Vida Šmigelskienė

Maisto gaminimas, virtuvės švaros užtikrinimas

Virėja, virtuvės darbuotojas

Aušra Kaklauskienė

Maisto gaminimas, virtuvės švaros užtikrinimas

Valytoja

Birutė Čapienė

Įstaigos bendrų patalpų švaros užtikrinimas

Kiemsargis

Vilma Noimantaitė

Įstaigos teritorijos priežiūros darbai

Ūkio darbininkas

Vaclovas Jakubauskas

Patalpų saugumo užtikrinimas. Įstaigos teritorijos švaros ir tvarkos užtikrinimas.

Skip to content