Atnaujinta 

Simona Džiaukštienė

Direktorė

Tel. 8-37 351246

El.paštas: simona.dziaukstiene@gmail.com

 

Justė Labukienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tel. 8-37 351246

El.paštas: malunelis@hotmail.com

 

 

Zita Cigienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Tel. 8-37 351246

El.paštas: malunelis@hotmail.com

Atnaujinta 

Kauno lopšelio-darželio “Malūnėlis” darbuotojų informacija

Pareigos

Vardas, pavardė

Funkcijos, reikalavimai

Telefonas

Direktorė

Simona Džiaukštienė Įstaigos darbo analizė, planavimas, organizavimas. Numatytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas.

8 37 351246

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Justė Labukienė

malunelis@hotmail.com

Ugdymo programų įgyvendinimo užtikrinimas, metodinės veiklos organizavimas

8 37 351246

Direktorės pavaduotoja ūkiui

Zita Cigienė

zita.cigienė@ldmalunelis.lt

Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas, tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

8 37 351246

Mokytoja

Renata Aleksandravičienė

renata.aleksandraviciene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Irena Hilda Balandžiuvienė

irena.balandziuviene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Kristina Bernatonytė

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Renata Čirvinskienė

renata.cirvinskiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Virginija Dūdėnienė

virginija.dudeniene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Ilona Kairienė

ilona.kairiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Lina Kavaliauskienė

lina.kavaliauskiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Sandra Bespalovaitė

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Rita Lazauskienė

rita.lazauskiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Daina Juodienė

daina.juodiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Lina Naunčikienė

lina.nauncikiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Greta Slapšytė Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

            Mokytoja

Rima Murauskienė

rima.murauskiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas. 8 37 351246

Mokytoja

Vida Seiliuvienė

vida.seiliuviene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Meda Funkaitė Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Giedrė Babinskienė

giedre.babinskiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Julanta Mickevičienė

julanta.mickeviciene@ldmalunelis.lt

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Milena Juraškienė

milena.juraskiene@ldmalunelis.lt

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Eglė Veličkė

egle.velicke@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

   Socialinis pedagogas

 Kristina Trumpauskaitė


Švietimo pagalbos teikimas

8 37 351246

Psichologė

Odeta Steponaitytė

Švietimo pagalbos teikimas

8 37 351246

Logopedė

Salvinija Jegelevičienė Švietimo pagalbos teikimas

8 37 351246

Meninio ugdymo mokytoja

Rasa Zavistanavičienė

rasa.zavistanaviciene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas per meninę kompetenciją

8 37 351246

Meninio ugdymo mokytoja (judesiui)

Edita Meilutė Deksnienė

edita.deksniene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas per sveikatos kompetenciją

8 37 351246

 Mokytojo padėjėja

Dangirutė Karkauskienė

dangirute.karkauskiene@ldmalunelis.lt

Individualus darbas su SUP vaikais priešmokyklinėse grupėse

8 37 351246

        Dokumentų                     specialistė

Indrė Griškaitė

Dokumentacijos tvarkymas, darbas su Personalo moduliu

8 37 351246

Sandėlininkė

Rasa Varanienė


Maisto produktų priėmimo, išdavimo, saugojimo ir apskaitos užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Larisa Adamčik Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Simona Bartusevičienė Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Erika Draugelytė Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Edita Valatavičienė

Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Dalė Korsakienė Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Irena Kvainskienė Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Kristina Ambrazevičienė
Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Nijolė Margelienė Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Aušra Metiolkinienė Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Laura Kaleininkienė
Sandra Kielė (vaiko priežiūros atostogose)
Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Ilona Ženeta Šleževičienė Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Irena Verikienė Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Rima Vilkelienė Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Virėja, virtuvės darbuotojas

Svetlana Pacaitienė Maisto gaminimas, virtuvės švaros užtikrinimas

8 37 351246

Virėja, virtuvės darbuotojas

Vida Šmigelskienė Maisto gaminimas, virtuvės švaros užtikrinimas

8 37 351246

Virėja, virtuvės darbuotojas

Aušra Kaklauskienė Maisto gaminimas, virtuvės švaros užtikrinimas

8 37 351246

Valytoja

Birutė Čapienė Įstaigos bendrų patalpų švaros užtikrinimas

8 37 351246

Kiemsargis

Vilma Noimantaitė Įstaigos teritorijos priežiūros darbai

8 37 351246

Ūkio darbininkas

Vaclovas Jakubauskas Patalpų saugumo užtikrinimas. Įstaigos teritorijos švaros ir tvarkos užtikrinimas.

8 37 351246

Skip to content