Patalpų nuoma

Atnaujinta

Sporto, aktų salių, patalpų nuoma ir panaudojimas

Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas(įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv. m. Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį) Užimtumas, t.y. nuomos  laikotarpis
1. Sporto salė VŠĮ Nacionalinė krepšinio akademija 62,51 m2 Krepšinio būrelis    
2. Menų kambarys Irena Leitienė 20,00 m2 Keramikos būrelis    
3. Ugdymui nenaudojama patalpa  Greta Kukenienė 13,78 m2 Anglų kalbos užsiėmimai    
4. Menų kambarys
  20,00 m2 Robotikos būrelis    
Skip to content