Gerosios patirties sklaida

Balandžio 8 d. lopšelio – darželio „Malūnėlis” pedagogų komanda kartu su socialiniais partneriais Darnaus vystymosi principų įgyvendinimo ikimokyklinėse įstaigose metodiniu centru organizavo metodinį renginį „Vanduo – gyvybės šaltinis”. Renginyje pedagogai dalinosi darbo gerąją patirtimi, apžvelgė įstaigoje vykusį ilgalaikį projektą „Vanduo – gyvybės šaltinis”. Kitų Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogai ne tik išklausė projekto medžiagą, bet ir praktiškai dalyvavo bandymų ir eksperimentų laboratorijoje bei viktorinoje „Ką žinau apie vandenį?”.

Font Resize
Skip to content