eTwinning projektinė tinklinė veikla “Kuriu Lietuvai”

2021 m vasario 15 d. vykdant eTwinning projektą “Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integtravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose” su partneriu Kauno lopšeliu-darželiu “Kūlverstukas” vyko nuotolinė šventė paminint Lietuvos Nepriklausomybės dieną. Įstaigų vaikai vieni kitus pasveikino nupieštais piešiniais, atvirukais. Ugdytiniai dainavo, šoko, deklamavo, tikrino žinias apie Lietuvą virtualioje viktorinoje.

Skip to content