DĖMESIO!

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu 2021-01-14 d. A-114 „DĖL KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “MALŪNĖLIS” DALIES VEIKLOS RIBOJIMO”, Kauno lopšelyje-darželyje „Malūnėlis“, „Meškučių“ grupėje iki 2021-01-20 d., “Kiškučių” grupėje iki 2021-01-24 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Dėl to nurodytu laikotarpiu mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Kaunoadmin_2021

Font Resize
Skip to content