Dėl vykusios apklausos rezultatų

Vykdant ugdytinių tėvų apklausą dėl lopšelio-darželio “Malūnėlis”  lankymo vasaros metu.  Nustatyta, kad įstaigą ketina lankyti:

birželio mėnesį – 169 ugdytiniai, liepos mėnesį – 150 ugdytinių,  rugpjūčio mėnesį – 142 ugdytiniai. 

Font Resize
Skip to content