Dėl ugdymo proceso atnaujinimo

Tėvelių dėmesiui!

Informacija apie grupes pirmąją darbo savaitę nuo gegužės 18 iki 22 d.

„Nykštukų“  gr. 7:00-17:30 val

„Lapiukų“ gr. 7:00-19:00 val

„Boružėlių“   gr. 7:00-19:00 val

„Meškiukų“ gr. 7:00-17:30 val. Dirba su „Drugelių“ ir „Meškučių“ grupių vaikais „Meškučių“ grupės patalpose.

„Pelėdžiukų“ gr. 7:00-17:30 val.  Dirba su “Pelėdžiukų“ ir „Voveriukų“ grupių vaikais „Pelėdžiukų“ grupės patalpose.

„Ežiukų“ gr. 7:00-17:30 val. Dirba su „Bitučių“ ir“ Kiškučių“ grupių vaikais „Ežiukų“ grupės patalpose.

„Saulučių“ gr. 7:00-17:30 val. Dirba su „Saulučių“ ir „Ežiukų“ grupių vaikais „Saulučių“ grupės patalpose.

Ugdytiniai  lankys tą pačią grupę grupės darbo laiku ir nebus vedami į kitas grupes, išvengiant lankančių vaikų kontakto.

Nerekomenduojama vesti:

  • vaikų, kurie turi lėtinių ligų Sveikatos apsaugos ministro 2020-03-23 įsakyme V-483 numatytame apraše: Įsakymas_del-ligu
  • vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (60 metų ir vyresniais arba sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis tame pačiame apraše).

Nepriimsime:

  • vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3 ° C arba turės išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys).

Vykdant vaikų priėmimą bus laikomasi tokios tvarkos:

  • vaikai į lopšelį-darželį priimami pateikus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) deklaraciją bei atsakius į vaiką priimančio darbuotojo klausimus;
  • vaikus lydintys asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
  • priėmimas bus vykdomas per visus lopšelio-darželio įėjimus, paskambinus prie durų esančiu skambučio mygtuku su grupės simboliu;
  • vaikus pasitiks lopšelio-darželio darbuotojas, dėvintis apsaugos priemones, todėl labai prašome paaiškinti vaikams iš anksto šią procedūrą, kad nesukelti didelio streso;
  • lopšelio-darželio darbuotojas dėvės kaukę ir bekontakčiu termometru matuos temperatūrą;
  • tambūruose yra, vaikams neprieinamuose vietose, dezinfekcinės priemonės. Prašome jomis naudotis!
  • draudžiama vaikams į lopšelį-darželį atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.

Mokestis už paslaugas

Vaikams, kurie karantino metu nelankys įstaigos, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.7 papunkčiu (dėl ekstremalių įvykių), mokestis už paslaugas lopšelyje-darželyje nebus skaičiuojamas.

Vaikams, kurie karantino metu lankys įstaigą, mokestis už paslaugas bus skaičiuojamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašu“.

 

Font Resize
Skip to content