Dėl įstaigos darbo nuo birželio 1d.

Nuo 2020 m.  birželio 1 d. visos įstaigos  grupės dirba.  Karantino metu saugumo rekomendacijos išlieka.  Nelankę vaikai atvykę birželio 1 d. turi pristatyti deklaraciją arba tėvai užpildo vietoje. Atėjus prie durų spauskite  skambutį su grupės simboliu, jus pasitiks darbuotoja, kuri pamatuos  tempetarūrą ir nusives vaiką į grupę.  

Font Resize
Skip to content