Darbo užmokestis

Atnaujinta

Vidutinis darbuotojų mėnesio darbo užmokestis 2020 metais

(2020 metų sausio mėn. 01 d. duomenimis)

Pareigybių pavadinimas

Kvalifikacinė kategorija

koeficientas

Įstaigai patvirtinti etatai

Vieno  etato vidutinis darbo užmokestis per mėnesį eurais

direktorius

III vadybinė kategorija

10,4

1

1830,40

direktoriaus pavaduotojas ugdymui

III vadybinė kategorija

7,5

1

1320,00

ūkio padalinio vadovas

5,9

1

1038,40

logopedas

metodininkas

6,92

1,5

1217,92

meninio ugdymo mokytojas

metodininkas

6,23

2,5

1096,48

mokytojas

vyr. mokytojas

5,43 – 5,72

13,18

955,68 – 1006,72

 

metodininkas

6,23

5

1096,48

mokytojo padėjėjas 3,6 0,65 633,60
ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

3,6-3,9

12,1

633,60-686,40

sandėlininkas

5,2

1

915,20

virėjas

4

3

704,00

virtuvės darbininkas 3,449 0,5 607,00
valytojas

3,449

1

607,00

kiemsargis

3,449

1

607,00

ūkvedys 4 1 704,00
patalynės ir skalbinių išdavėjas

3,449

0,25

607,00

raštvedys

5

1

880,00

administratorius 5 0,5 880,00
Skip to content