Meninės raiškos savaitė “Spalvotas ruduo”

Spalio 16-23d. įstaigos gabių vaikų meninės raiškos savaitė „Spalvotas ruduo“. Kiekvienai dienai paskirta tema, už kiekvienos teminės dienos veiklą salėje buvo atsakingos pedagogai. Su gabiais vaikais veiklos vyko salėje, o su kitais ugdytiniais visose įstaigos grupėse.

Dainavimo ir muzikavimo diena  –  muzikos mokytoja  Rasa Zavistanavičienė

Teatro ir improvizacijos diena –  auklėtoja Renata Aleksandravičienė ir Rasa Zavistanavičienė

Šokio ir kūno plastikos diena  – kūno kultūros pedagogė Edita Meilutė Deksnienė

Technologijos diena –  auklėtojos Violeta Kovalenkovienė ir Joana Olšauskienė

Dailės diena  –  priešmokyklinio ugdymo pedagogė Giedrė Babinskienė

Šventinė – baigiamoji diena – auklėtojos Vida Birgiolienė, Dalia Plukienė, Milena

Juraškienė, Gailutė Rupeikienė ir Rasa Zavistanavičienė.

Font Resize
Skip to content