replica iwc watches rolex contains demand on your product. it is a wide selection of iced out audemars piguet replica that suit men and women with free shipping worldwide. best audemarspiguetwatch.to on the for the consistent expansion. swiss best https://www.franckmullerwatches.to/. best franckmuller review pushes out lots of remarkable mid- to high-end watches. https://www.movadowatch.to/ best seller. if you plan buying a high quality https://www.movadowatches.to/ you need to know detailed aspects written down by watch professionals like james. www.luxuryreplicawatch.to hilarity exceptional method. best https://www.luxurywatch.to/ review produces advanced mechanised wrist watches. we offer you swiss https://swisswatch.to.

Vaikų maitinimas

Atnaujinta

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2018-04-10 ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMAS” PAKEITIMO NR. V-394

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2016-06-23 ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 510 “DĖL REKOMENDUOJAMŲ PAROS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS NORMŲ TVIRTINIMO” PAKEITIMO NR. V-836

Vaikų maitinimo organizavimo, vykdymo ir priežiūros Kauno miesto savivaldybės įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas, patvirtintas 2021 m. spalio 19 d. Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-416 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo, vykdymo ir priežiūros Kauno miesto savivaldybės įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse sprendimas

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas

Valgiaraščio derinimo pažyma ir valgiaraščiai 1-3 m.amžiui

Valgiaraščio derinimo pažyma ir valgiaraščiai 4-7 m. amžiui

1-3 m. perspektyvinis valgiaraštis nuo 2021 m.

4-7 m. perspektyvinis valgiaraštis nuo 2021 m.

Kauno lopšelyje-darželyje “Malūnėlis” vaikų maitinimą organizuoja Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dietistė Gintarė Urbonaitė

El. paštas gintare.urbonaite@kaunovsb.lt

Font Resize
Skip to content