Projektas “Judėkime ir būkime sveiki”

Ikimokyklinė įstaiga atvira naujovėms, ji stiprina vaiko tikėjimą savo jėgomis, skatina jį nuolat tobulėti. Pedagogai atsižvelgdami į kiekvieno vaiko individualumą, fizinį ir psichinį pajėgumą gali diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo metodus ir fizinės veiklos turinį. Vasaros laikotarpis yra palankus didinant vaikų fizinį aktyvumą.

Font Resize
Skip to content