Pedagogų sąrašas

Atnaujinta

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „MALŪNĖLIS” PEDAGOGŲ SĄRAŠAS 2021-03-01 duomenimis

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Užimamos pareigos Darbo
krūvis
(etatai)
Išsilavinimas Mokslo baigimo dokumento pavadinimas, jo numeris ir išdavimo data Pedagoginio darbo stažas Kvalifikacinė kategorija, įgijimo data
1 Laima Krajašienė direktorius 1 aukštasis MAPM dip.
B Nr. 102033
1995-06-21,
KU 1998-05-20
dip.ABNr.000096,
KU 2003-12-05
M Nr.000564
26m. III vadybinė kategorija
2009-10-28
2 Erika Kladko direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 aukštasis MAPM dip.
S Nr. 008967
1995-06-21,
KU 1998-06-22
dip.ABNr.000301,
VDU 2002-06-21
dip.M Nr. 001172
18m. 6 mėn III vadybinė kategorija 2014-12-12
3 Renata Čirvinskienė
mokytojas 1 aukštesnis Kauno kolegija  2016-06-29
dip.KK Nr. 015887
  4 m.1 mėn. mokytojas
4 Lina Naunčikienė mokytojas 1 aukštesnis Kauno kolegija 2012-06-11
dip. Nr. 550548
8m.

Vyr. mokytojas

5 Virginija Dūdėnienė mokytojas 1 aukštesnis KPM 1984-02-25
dip. Nr. 185181
36m. 6mėn.
Vyr. mokytojas
2002-06-12
6 Ilona Kairienė mokytojas 1 aukštasis VPU 2003-06-18
dip. Nr. 002179
22m. Vyr. mokytojas
2003-05-22
7 Vida Seiliuvienė mokytojas 1 aukštesnis VPM 1985-02-26
dip. Nr. 205062
35m.5mėn. Vyr. mokytojas
2002-06-12
8 Lyna Tirlikienė mokytojas 0,5 aukštesnis KPM 1975-12-27
dip. Nr. 229597
44m.
Vyr. mokytojas
2004-06-03
9 Giedrė Babinskienė mokytojas 1 aukštasis MAPM1995-06-21
dip. B Nr.109384,
ŠU 2000-07-01
dip. Nr. 0002719
25m.
mokytojas metodininkas
2009-05-29
10 Julanta Mickevičienė
mokytojas 1 aukštesnysis MK dip.
MKNr. 001427
2007-06-29
31m. 7 mėn.
Vyr. mokytojas
2007-12-27
11 Milena Juraškienė mokytojas 1 aukštasis KU 1999-06-28
dip.Nr. 001328,
VDU 2005-06-29
dip.MNr.003145
24m.11mėn. Vyr. mokytojas
2000-05-25
12 Lina Kavaliauskienė mokytojas 1 aukštesnis MPM 1993-06-26
dip. Nr. 0248308
26m.10mėn.
Vyr. mokytojas
2004-06-03
13 Rasa
Zavistanavičienė
meninio ugdymo
mokytojas
1,25 aukštasis VPU 2001-05-18
dip. Nr.006247,
LMA 2003-06-20
dip. Nr.000110
30m.
mokytojas metodininkas
2007-05-29
14 Joana Olšauskienė mokytojas 1 aukštasis VVU 1988-07-01
dip. Nr. 117929,
VDU 2005-06-29
dip. M NR.003218
43 m.1mėn. mokytojas metodininkas
2008-06-26
15 Dalė Bukavičiūtė
mokytojas 1 aukštesnis Marijampolės kolegija 2004-06-26
dip. B Nr. 167389
32m.1 mėn.
Vyr. mokytojas
2007-01-08
16 Daina Juodienė
mokytojas 1 aukštesnis KK 2009-05-18
dip.Nr.001211
5 m. 7 mėn
Mokytojas

17 Violeta Kovalenkovienė mokytojas 1 aukštasis VPI 1983-04-02
dip. Nr. 298486
44m. 7mėn mokytojas  metodininkas
2001-01-12
18 Edita Meilutė Deksnienė meninio ugdymo mokytojas
1 aukštasis KKI 1987-06-23
dip. Nr. 11989
30m.6mėn. mokytojas metodininkas
2006-06-23
19 Renata Aleksandravičienė mokytojas 1 aukštesnis MMP 1994-06-17
dip. Nr. 102009
30m.
Vyr. mokytojas
2004-06-03
20

Giedrė Eglė Kukliauskienė

mokytojas 1 aukštasis VPU 2004-05-27
dip. B Nr. 003943
KTU 2007-06-21
dip. M Nr.0007015
20m. 10mėn. mokytojas metodininkas
2009-05-29
21 Irena Hilda Balandžiuvienė mokytojas 1 aukštesnis KMP 1988-02-26
dip. Nr. 122608
24m.11mėn. Vyr. mokytojas
2006-06-23
22 Rita Lazauskienė mokytojas 1 aukštasis KPM 1984-02-25
Dip. ЖТ 185225
VPU 2008-06-25 dip.B Nr. 014618
28m.6mėn. Vyr. mokytojas
2007-05-29
23 Rasa Brusokienė logopedas 0,75 aukštasis

ŠU 2001-12-15
dip. Nr.0003944

 

30m.11mėn Logopedas metodininkas
24 Gitana Šimkutė logopedas 0,75 aukštasis ŠPI 1987-07-03
dip.UBNr. 377218
33m. 3 mėn. Logopedas metodininkas
2000-12-27
25
Rima Murauskienė
mokytojas
0,5
aukštasis
ŠPI 1987-06-01 dip. Nr. 376075
16 m. 6 mėn.
Mokytojas
Skip to content