Pedagogų sąrašas

Atnaujinta

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „MALŪNĖLIS” PEDAGOGŲ SĄRAŠAS 2022-12-30 duomenimis

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Užimamos pareigos Darbo
krūvis
(etatai)
Išsilavinimas Mokslo baigimo dokumento pavadinimas, jo numeris ir išdavimo data Pedagoginio darbo stažas Kvalifikacinė kategorija, įgijimo data
1 Simona Džiaukštienė direktorius 1 aukštasis       
2 Erika Kladko direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 aukštasis MAPM dip.
S Nr. 008967
1995-06-21,
KU 1998-06-22
dip.ABNr.000301,
VDU 2002-06-21
dip.M Nr. 001172
20m. 9 mėn III vadybinė kategorija 2014-12-12
3 Renata Čirvinskienė
mokytojas 1 aukštesnis Kauno kolegija  2016-06-29
dip.KK Nr. 015887
 5 m. 5 mėn.  Vyr.mokytojas
4 Lina Naunčikienė mokytojas 1 aukštesnis Kauno kolegija 2012-06-11
dip. Nr. 550548
10m. 

Vyr. mokytojas

5 Virginija Dūdėnienė mokytojas 1 aukštesnis KPM 1984-02-25
dip. Nr. 185181
37m. 10mėn.
Vyr. mokytojas
2002-06-12
6 Ilona Kairienė mokytojas 1 aukštasis VPU 2003-06-18
dip. Nr. 002179
23m. 4 mėn.
Vyr. mokytojas
2003-05-22
7 Vida Seiliuvienė mokytojas 1 aukštesnis VPM 1985-02-26
dip. Nr. 205062
36m. 9mėn. Vyr. mokytojas
2002-06-12
8 Meda Funkaitė mokytojas 1 aukštasis   5 m mokytojas 
9 Giedrė Babinskienė mokytojas 1 aukštasis MAPM1995-06-21
dip. B Nr.109384,
ŠU 2000-07-01
dip. Nr. 0002719
26m. 4 mėn.
mokytojas metodininkas
2009-05-29
10 Julanta Mickevičienė
mokytojas 1 aukštesnysis MK dip.
MKNr. 001427
2007-06-29
32m. 11mėn.
Vyr. mokytojas
2007-12-27
11 Milena Juraškienė mokytojas 1 aukštasis KU 1999-06-28
dip.Nr. 001328,
VDU 2005-06-29
dip.MNr.003145
26m. 4mėn. Vyr. mokytojas
2000-05-25
12 Lina Kavaliauskienė mokytojas 1 aukštesnis MPM 1993-06-26
dip. Nr. 0248308
28m. 2mėn.
Vyr. mokytojas
2004-06-03
13 Rasa
Zavistanavičienė
meninio ugdymo
mokytojas
1,25 aukštasis VPU 2001-05-18
dip. Nr.006247,
LMA 2003-06-20
dip. Nr.000110
31m. 4mėn.
mokytojas metodininkas
2007-05-29
14 Joana Olšauskienė mokytojas 1 aukštasis VVU 1988-07-01
dip. Nr. 117929,
VDU 2005-06-29
dip. M NR.003218
44 m. 5mėn. mokytojas metodininkas
2008-06-26
15 Eva Smoriginaitė mokytojas  0,64 aukštasis   2 m mokytojas 
16 Daina Juodienė
mokytojas 1 aukštesnis KK 2009-05-18
dip.Nr.001211
6 m. 11 mėn
Mokytojas

17 Violeta Kovalenkovienė mokytojas 1 aukštasis VPI 1983-04-02
dip. Nr. 298486
45m. 11mėn mokytojas  metodininkas
2001-01-12
18 Edita Meilutė Deksnienė meninio ugdymo mokytojas
1 aukštasis KKI 1987-06-23
dip. Nr. 11989
31m. 10mėn. mokytojas metodininkas
2006-06-23
19 Renata Aleksandravičienė mokytojas 1 aukštesnis MMP 1994-06-17
dip. Nr. 102009
31m. 4 mėn.
Vyr. mokytojas
2004-06-03
20

Eglė Veličkė

mokytojas 1 aukštasis VVU 1988-06-16
dip. HB Nr. 116837

15m. 9mėn. Vyr. mokytojas
1997-11-18
21 Irena Hilda Balandžiuvienė mokytojas 1 aukštesnis KMP 1988-02-26
dip. Nr. 122608
26m. 4mėn. Vyr. mokytojas
2006-06-23
22 Rita Lazauskienė mokytojas 1 aukštasis KPM 1984-02-25
Dip. ЖТ 185225
VPU 2008-06-25 dip.B Nr. 014618
29m.10mėn. Vyr. mokytojas
2007-05-29
23 Odeta Steponaitytė psichologas 0,5 aukštasis

 

 

  psichologas 
24 Salvinija Jegelevičienė logopedas  1,5 aukštasis    20 m logopedas ekspertas
25
Rima Murauskienė
mokytojas
0,5
aukštasis
ŠPI 1987-06-01 dip. Nr. 376075
18 m. 7 mėn.
Mokytojas
26 Kristina Trumpauskaitė socialinis pedagogas 0,5 aukštasis     socialinis pedagogas
Font Resize
Skip to content