Darbuotojų informacija

Atnaujinta

Kauno lopšelio-darželio “Malūnėlis” darbuotojų informacija

Pareigos

Vardas, pavardė

Funkcijos, reikalavimai

Telefonas

Direktorė

Simona Džiaukštienė Įstaigos darbo analizė, planavimas, organizavimas. Numatytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas.

8 37 351246

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Erika Kladko

erika.kladko@ldmalunelis.lt

Ugdymo programų įgyvendinimo užtikrinimas, metodinės veiklos organizavimas

8 37 351246

Direktorės pavaduotoja ūkiui

Zita Cigienė

zita.cigienė@ldmalunelis.lt

Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas, tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

8 37 351246

Mokytoja

Renata Aleksandravičienė

renata.aleksandraviciene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Irena Hilda Balandžiuvienė

irena.balandziuviene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Eva Smoriginaitė

 

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Renata Čirvinskienė

renata.cirvinskiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Virginija Dūdėnienė

virginija.dudeniene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Ilona Kairienė

ilona.kairiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Lina Kavaliauskienė

lina.kavaliauskiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Violeta Kovalenkovienė

violeta.kovalenkoviene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Rita Lazauskienė

rita.lazauskiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Daina Juodienė

daina.juodiene@ldmalunelis.lt

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Lina Naunčikienė

lina.nauncikiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Joana Olšauskienė

joana.olsauskiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja Rima Murauskienė

rima.murauskiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas. 8 37 351246

Mokytoja

Vida Seiliuvienė

vida.seiliuviene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Meda Funkaitė Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Giedrė Babinskienė

giedre.babinskiene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Julanta Mickevičienė

julanta.mickeviciene@ldmalunelis.lt

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Milena Juraškienė

milena.juraskiene@ldmalunelis.lt

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytoja

Eglė Veličkė

egle.velicke@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas.

8 37 351246

Mokytojo padėjėja

 

Kristina Ambrazevičienė Individualus darbas su SUP vaikais priešmokyklinėse grupėse

8 37 351246

Psichologė

Odeta Steponaitytė

 

Švietimo pagalbos teikimas

8 37 351246

Logopedė

Salvinija Jegelevičienė Švietimo pagalbos teikimas

8 37 351246

Meninio ugdymo mokytoja

Rasa Zavistanavičienė

rasa.zavistanaviciene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas per meninę kompetenciją

8 37 351246

Meninio ugdymo mokytoja(judesiui)

Edita Meilutė Deksnienė

edita.deksniene@ldmalunelis.lt

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas per sveikatos kompetenciją

8 37 351246

Dokumentų specialistė

Laimutė Kvietkauskienė

laimute.kvietkauskiene@ldmalunelis.lt

Dokumentacijos tvarkymas, darbas su DVS kontora

8 37 351246

Dokumentų specialistė

 

Dangirutė Karkauskienė

dangirute.karkauskiene@ldmalunelis.lt

Dokumentacijos tvarkymas, darbas su Personalo moduliu

8 37 351246

Sandėlininkė

Zoja Skibarienė

zoja.skibariene@ldmalunelis.lt

Maisto produktų priėmimo, išdavimo, saugojimo ir apskaitos užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Larisa Adamčik Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Simona Bartusevičienė Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Erika Draugelytė Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja,

Kiemsargis

Edita Valatavičienė

Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

Įstaigos teritorijos priežiūros darbai

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Dalė Korsakienė Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Irena Kvainskienė Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Socialinis pedagogas

Kristina Trumpauskaitė Švietimo pagalbos teikimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Nijolė Margelienė Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Aušra Metiolkinienė Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Sandra Kielė Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Ilona Ženeta Šleževičienė Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Irena Verikienė Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Rima Vilkelienė Grupės patalpų švaros, vaikų saugumo užtikrinimas

8 37 351246

Virėja, virtuvės darbuotojas

Svetlana Pacaitienė Maisto gaminimas, virtuvės švaros užtikrinimas

8 37 351246

Virėja, virtuvės darbuotojas

Vida Šmigelskienė Maisto gaminimas, virtuvės švaros užtikrinimas

8 37 351246

Virėja, virtuvės darbuotojas

Aušra Kaklauskienė Maisto gaminimas, virtuvės švaros užtikrinimas

8 37 351246

Valytoja

Birutė Čapienė Įstaigos bendrų patalpų švaros užtikrinimas

8 37 351246

Kiemsargis

Vilma Noimantaitė Įstaigos teritorijos priežiūros darbai

8 37 351246

Ūkvedys

Bagdonas Buivydas Patalpų saugumo užtikrinimas. Įstaigos teritorijos švaros ir tvarkos užtikrinimas.

8 37 351246

Font Resize
Skip to content